Varlık yöneticileri fosile 417 milyar dolar yatırdı

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker’ın analizine göre, dün­yada 300’ün üzerinde ve 59 tril­yon dolarlık büyüklüğe sahip varlık yöneticisi, Sıfır Emis­yon Varlık Yöneticileri Girişimi (NZAM) bünyesinde yatırımla­rını 2050 net sıfır emisyon he­defleriyle uyumlu hale getirme­yi taahhüt etti.

Bunlar arasındaki en büyük 25 varlık yönetici şirket, açıkla­dıkları iklim politikalarına rağ­men geçen yıl en büyük halka açık 15 petrol ve gaz şirketine 417 milyar dolar yatırım yaptı.

ABD’li Blackrock, Capi­tal Group, Fidelity, State Stre­et, Northern Trust, JPMorgan Chase’in yanı sıra İsviçre mer­kezli UBS, Fransız Amundi, Al­man DWS ve İngiliz abrdn de varlık yöneticileri arasında bu­lunuyor. Amundi’nin toplam yatırımlarının yüzde 0.6’sını 15 büyük petrol ve gaz şirketinde­ki payları oluştururken, bu oran State Street’te yüzde 2.3, Capi­tal Group’ta yüzde 2, Northern Trust’ta yüzde 1.7 ve Blackro­ck’ta yüzde 1.3 seviyesinde.

İsviçreli UBS’nin yatırımla­rının yüzde 1,3’ü, İngiliz abd­rn’nin yatırımlarının ise yüzde 1,2’si bu şirketlerde bulunuyor.

Carbon Tracker raporunun yazarı Maeve O’Connor, konu­ya ilişkin değerlendirmesinde, NZAM gibi girişimlere katılan varlık yöneticilerinin küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınır­landırma hedefi doğrultusun­da yatırım yapacağının sinya­lini verdiğini belirterek, “He­defle uyumlu olmayan petrol ve gaz şirketlerine yatırım ya­parlarsa, iklim bilincine sahip varlık yöneticileri arasındaki itibarlarını riske atarlar” yoru­munu yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir